logo Trevos

We are in,
use the BIM


אנו בטרבוס מלאי התלהבות בנוגע לחדשנות בעיצוב תאורה תעשייתי. אנו רואים את יוזמת BUILDING INFORMATION MODELING) BIM) כצעד משמעותי לקראת התייעלות וגמישות רבות יותר בכל שלבי פרויקט בנייה ברוח 4.0 INDUSTRY.

יצרנו את האובייקטים BIM של התאורה שלנו עבור שתי פלטפורמות הפופולריות ביותר למוזלים ומציעים לכם אותם להורדה באתר זה.

PLUGIN - הגרסה המומלצת

לאחר ההתקנה, התוספת מרחיבה את התפריט בבחירת מאורות טרעבוס עם אפשרויות סינון נוחות.
מידע על המאורות תמיד מעודכן.

 

ספריית נתונים BIM של גוף התאורה Trevos עבור Archicad

PLUGIN - הגרסה המומלצת

לאחר ההתקנה, התוספת מרחיבה את התפריט בבחירת מאורות טרעבוס עם אפשרויות סינון נוחות.
מידע על המאורות תמיד מעודכן.


ספריית נתונים BIM של גוף התאורה Trevos עבור Revit

הסבר כללי - BIM

BIM (BUILDING INFORMATIOIN MODELING) הינו תהליך עבודה שבו נוצר מידע משותף בין הגורמים ב”מחזור החיים” של בניין (אדריכלים, מעצבים, קבלנים, מנהלי בניין או משקיעים). מעל לכל הוא העתיד הבלתי נמנע של תעשיית הבנייה, תפיסה שגדלה והופכת בארצות רבות בעולם לתהליך נפוץ ונדרש.הממשק הבסיסי שבו אדריכלים או מעצבים משתמשים כדי לנהל מידע על פרוייקט הוא המודל BIM.

זהו בעקרון מודל תלת מימד של מבנה המורכב מפריטים (SMART“ BIM OBJECTS„) וירטואלי של בניין המורכב אלמנטים יחידים, האובייקטים שמשתמשים בהם במבנה - לבנים, גג, רהיטים או תאורות טרבוס. כל האלמנטים מוגדרים על ידי הפרמטרים. האלמנטים האלה יכולים להיות מאפיינים שהוקצו בדיוק באותו אופן שהם מוגדרים בדפי המוצר ובדפים הטכניים.

מידע נוסף על BIM זמין בוויקיפדיה וביוטיוב.

בתהליך BIM יש עדיין צורך לחישוב תאורה באמצעות תוכנות מיוחדות (Relux, BuildingDesign, Dialux).

היום BIM מיושם במספר מדינות באיחוד האירופי שקבעו זאת כחובה בפרויקטים לבניה ציבורית. זאת אומרת שאם אתה מתכוון להשתתף במכרזים ציבוריים ה-BIM יהפוך להיות חיוני.עהתנאים הנוכחיים הכלל עולמיים מופיעים מטה.

החקיקה בעולם

  • הוראה מספר 24/2014/EU של הפרלמנט האירופי ושל המועצה מתאריך 26.2.2014

  • רוסיה מתכננת להפוך את BIM כחובה לאחר שנת 2020

  • BIM הפך להיות חובה בבריטניה מאז 2016

  • אוסטרליה מתכננת להפוך את BIM כחובה בפרוייקטי תשתיות רחבי היקף ומורכבים

  • צפון אמריקה רשמה עליה מ- 17% בשנת 2007 עד מעל 70% כיום

  • בסינגפור, החלו להשתמש בכ- 10% מהפרוייקטים בשנת 2008, 25% בשנת 2011 ועליה של עד 80% בשנת 2015